RECRUTARE, DETAȘARE TEMPORARĂ A MUNCITORILOR ROMÂNI ÎN FRANȚA

Totul despre detașare

Conform directivei europene, un lucrător detașat este o persoană dintr-o țară membră a Uniunii Europene, trimisă de angajatorul său să își desfășoare activitatea în Franța sau într-o altă țară a Uniunii Europene.
În cazul agențiilor de muncă temporară, detașarea se efectuează atunci când se furnizează servicii într-un stat membru al Uniunii Europene.
Angajatul efectuează misiuni în numele companiei pentru care lucrează, într-o altă țară europeană.
Prin urmare, principiul detașării este de a facilita libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, asigurându-se, în același timp, menținerea unui cadru juridic strict.

Legislația legată de detașare

Trei legi trebuie luate în considerare, legislația europeană care înlocuiește legislația franceză și română în acest context.
În Franța, această activitate este reglementată de legea referitoare la locul de muncă temporară (art L1251-1 la L1251-64 din Codul Muncii), detașarea temporară a unui angajat de către o societate care nu este stabilită în Franța (art L1261-1 la L1263 -2) și procedurile de detașare (articolele R1261-1 până la R1264-3).
Pentru a permite egalitatea tuturor și pentru a evita unele accidente, Comisia Europeană a oferit o bază suplimentară de norme prezentă în Directiva 96/71 / CE și în Regulamentul 1408/71.
Aceasta stabilește o serie de norme obligatorii privind condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor detașați, pentru a:
garanta că drepturile și condițiile de muncă sunt protejate în întreaga Uniune Europeană.
Aceste norme prevăd ca, lucrătorii detașați într-un alt stat membru, să beneficieze în mod legal de un set de drepturi în vigoare în statul membru gazdă, chiar dacă aceștia rămân angajații companiei care îi detașează și, prin urmare, intră sub incidența legislației statului membru de origine.
Aceste drepturi privesc:
ratele salariale minime;
perioadele maxime de lucru și perioadele minime de repaus;
perioada minimă de concediu anual plătit;
condițiile de punere la disoziție a lucrătorilor prin intermediul agențiilor de muncă temporară;
sănătate, siguranță și igienă la locul de muncă;
egalitatea de tratament între bărbați și femei.
Pentru agenția intermediară, este obligatoriu să aibă o licență de operare ca agent temporar (eliberat de Ministerul Muncii pe care Optimum Interim a obținut-o, precum și o garanție bancară.
Obligația de a face o declarație de detașare la inspectoratul de muncă pentru fiecare detașare nouă.
Odată ce aceste condiții sunt îndeplinite, nu există niciun motiv de îngrijorare nici pentru întreprinderea utilizatoare, nici pentru agenție: totul este legal și totul este transparent.
Legislația europeană prevede astfel un cadru juridic clar pentru a garanta o concurență loială și respectarea drepturilor lucrătorilor detașați, astfel încât companiile și lucrătorii să poată beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică.

Avantajele legate de detașare

  • Accesul la o forță de muncă calificată, motivată și asiduă, care vorbeste limba țării în care va munci;
  • Flexibilitate financiară fără implicarea administrativă și pierderea timpului;
  • Reducerea costurilor de management al personalului;
  • Eliberarea de procedurile de recrutare a personalului;
  • Evaluarea personalului de către noi înainte de angajare;
  • Punerea în funcțiune rapidă a forței de muncă atent selectate conform specificațiilor dumneavoastră;
  • Monitorizarea externă și managementul personalului;
  • Medicina muncii și protecția muncii oferite de noi;
  • Prețuri competitive adaptate fiecărei companii;
  • Lucrătorul detașat își desfășoară misiunea de lucru sub comanda directă și prin coordonarea dumneavoastră.

Pentru orice intrebare, nu ezitati sa ne contactati!

Contact